Ελιές γίγας Δολιανών σε δοχείο 20 λίτρων (καθαρό βάρος 12 κιλά)

Ελιες σε άλμη για χύμα τροφοδοσία